Najčastejšie otázky

Pri našej práci sa často stretávame s mnohými otázkami ohľadom nami ponúkaných služieb. Keďže nám záleží na informovanosti našich zákazníkov, tie najčastejšie otázky sme pre Vás spolu s odpoveďami zhrnuli práve na tomto mieste.

Všeobecné otázky a odpovede - Posielanie balíkov

Áno. Prepravu si môžete objednať online prostredníctvom služby "Balík pre teba". Taktiež môžete navštíviť naše depo, odkiaľ je možné posielať balíky v rámci Slovenska aj do krajín EÚ bez toho, aby ste si prepravu najprv objednali online.

Balíky musia byť balené v kartónovej krabici.Vždy treba dbať na dodržanie maximálnej hmotnosti balíka 31,5kg a maximálneho rozmeru 100 x 50 x 50cm.

Balík nám môžete odovzdať v jednej z našich prevádzok DHL ServicePoint, na pobočke DHL Parcel - depe alebo ju odovzdáte kuriérovi pri objednávke zvozu.

Je to jednoduché. Stačí na našej stránke kliknúť na tlačítko "Poslať balík teraz" alebo v hlavnom menu si zvolíte  "Balík pre teba". Vyplníte objednávkový formulár, zvolíte druh prepravy - vnútroštátnu alebo medzinárodnú, spôsob odovzdania balíka, zadáte rozmer balíka a vyplníte informácie o odosielateľovi/adresa zvozu a príjemcovi (adresa doručenia). Následne zvolíte spôsob platby. 

Po vyplnení objednávkového formulára Vám emailom pošleme potvrdenie o akceptovaní objednávky s rekapituláciou Vami zadaných informácií. Cena, ktorú uvidíte ihneď po vyplnení formulára, je konečná (vrátane všetkých poplatkov a DPH). Ak si zvolíte odovzdať balík kuriérovi, prepravu môžete uhradiť online alebo v hotovosti priamo u kuriéra pri vyzdvihnutí balíka. 

Pri platbe kartou online bude súčasťou emailu aj prepravný štítok s číslom zásielky vo formáte pdf, ktorý je potrebné vytlačiť a na balík nalepiť.

Ak ste si v online formulári zvolili Zvoz vodičom, spravidla nasledujúci pracovný deň príde kuriér vyzdvihnúť Váš balík. V prípade, že ste uviedli platbu v hotovosti, za prepravu balíka zaplatíte v hotovosti priamo kuriérovi.

Ak ste si v online formulári zvolili spôsob odovzdania balíka Podaj na DHL Parcelshope/Servocepointe, Váš balík môžete odovzdať v najbližsom DHL Servicepointe a to do 15 dní od vytvorenia objednávky.

Kuriér DHL Parcel vyzdvihne balík medzi 8 - 18 hod spravidla nasledujúci pracovný deň. Presný čas nie je možné vopred upresniť.

Prepravu uhradíte kuriérovi pri odovzdaní balíka. Následne obdržíte od neho doklad o zaplatení prepravy. Etiketu (prepravný štítok), ktorý prinesie kuriér so sebou, je potrebné nalepiť na balík.

Ak potrebuje poslať tovar späť odosielateľovi (predajcovi), vybrať si môžete z dvoch možností pre vrátenie zásielky:

1. Spätná zásielka (Return Connect) -  v prípade, že sme vám doručili balík so spätnou etiketou, postupujte prosím podľa jednej z nasledujúcich možností:

  • Zásielku odnesiete do vami zvoleného DHL ServicePointu. Vyberte z doručeného balíka spätnú etiketu (štítok) s označením Return Connect, ktorá je v ňom priložená. V tomto prípade nie je potrebné vopred etiketu aktivovať.  Spätnú etiketu nalepte na zabalenú zásielku a odneste ju do odberného miesta DHL ServicePoint, ich zoznam nájdete tu
  • Zásielku príde vyzdvihnúť kuriér na vami zvolenú adresu. Vyberte z doručeného balíka spätnú etiketu (štítok) s označením Return Connect, ktorá je v ňom priložená.  Pre objednanie kuriéra je potrebné aktivovať spätnú etiketu online a to na stránke https://www.dhlparcel.sk/returnconnect  - pre aktiváciu je potrebné zadať číslo pod čiarovým kódom vo formáte JJDxxx (napr. vo formáte JJD012345678901234567890123) ktoré sa nachádza na spodnej časti štítku spätnej etikety s názvom RETURN CONNECT. Aktivovanú spätnú etiketu nalepte na zabalenú zásielku. Kuriér príde zásielku vyzdvihnúť vo vami požadovanom dátume, najskôr však nasledujúci pracovný deň po jej akitivovaní. Presný  čas vyzdvihnutia nie je možné určiť.

Pri aktivácii etikety bude automaticky zvolená adresa pre vyzdvihnutie, doručovacia adresa.  V prípade, že pre vyzdvihnutie zásielky chcete zadať inú adresu, prosíme, túto zmenu zadať pri aktivácii etikety, dodatočne nebude možná žiadna ďalšia zmena.

Po úspešnej aktivácii etikety obdržíte automaticky generovaný systémom email so súhrnnými informáciami. 

2. Objednanie prepravy cez službu Balík pre teba – ak ste obdržali  balík bez spätnej etikety /štítku, obráťte sa na odosielateľa (predajcu). Alebo môžete balík poslať späť sami prostredníctvom našej služby Balík pre teba.

Nájdete ich po celom Slovensku. Je ich viac ako 850 a ich počet sa stále zvyšuje. Určite sú aj vo Vašom okolí. Pomocou nášho online nástroja ich ľahko vyhľadáte. Stačí zadať mesto alebo PSČ. Nájsť najbližší DHL ServicePoint

DHL ServicePoint je sieť prevádzok s výbornou občianskou dostupnosťou, v ktorých si vaše balíky môžete vyzdvihnúť, ako aj poslať. DHL ServicePoint môžete navštíviť kedykoľvek počas jeho otváracích hodín vrátane víkendov.

Pri odovzdaní i prevzatí zásielky v ServicePointe nie je možné platiť platobnou kartou, a to aj napriek tomu, ak túto službu samotný obchod ponúka.

Pravdepodobne neboli splnené potrebné podmienky k preprave zásielky. Napr. zásielka nebola správne zabalená, alebo neboli dodržané hmotnostné či rozmerové parametre zásielky.

Ak nie ste náš zmluvný zákazník, cena za poslanie balíka sa odvýja od aktuálneho cenníka našich služieb. Cena závisí od rozmerov balíka, krajiny, kam posielate balík a od spôsobu prepravy (Poslať balík kuriérom, Poslať balík cez ServicePoint, Poslať balík cez depo).

Áno, môžete. Zabalený balík treba priniesť na DHL Parcel depo. Zamestnancovi depa zadáte údaje o odosielateľovi a príjemcovi. Za prepravu zaplatíte v hotovosti. Následne od zamestnanca dostanete daňový doklad o zaplatení prepravy aj s číslom zásielky.

  1. predmety a látky, ktoré budú klasifikované ako nebezpečný materiál, nebezpečný tovar, zakázané veci alebo veci, ktorých preprava je obmedzená zo strany IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization), ADR (European Road Transport Regulation on dangerous goods) ktoréhokoľvek kompetentného vládneho úradu alebo inej príslušnej organizácie;
  2. predmety a látky, na ktorých sa neuskutoční preclenie v prípade, že takéto preclenie sa vyžaduje v zmysle colných predpisov;
  3. falšovaný tovar, zvieratá, vzácne kovy, peniaze, banderola/nálepka o zaplatení dane, obchodovateľné dokumenty na doručiteľa, drahé kovy a kamene, skutočné strelné zbrane alebo ich imitácie, časti zbraní, zbrane, výbušniny a munícia, ľudské pozostatky, pornografia a ilegálne narkotiká/lieky);
  4. predmety a látky, ktoré majú mimoriadne vysokú hodnotu, ako sú drahé kamene, drahé kovy, umelecké predmety, zbierky, bankovky, mince, aktivované platobné a iné peňažné karty a ceniny s výnimkou stravných lístkov, nabíjacích kupónov do mobilných telefónov, SIM kariet, diaľničných známok, výherných žrebov a telefónnych kariet operátorov pevných telefónnych liniek, ktorých maximálna hodnota v jednej zásielke nepresahuje hodnotu uvedenú v čl. III. ods. 1 písm. d)obchodných podmienok spoločnosti DHL Parcel Slovensko,
  5. predmety a látky, ktoré podliehajú zmenám teploty, ako sú rýchlo sa kaziaci tovar, zdravotnícky materiál (krvné vzorky a deriváty), živé rastliny a pod.,
  6. predmety a látky ľahko poškoditeľné aj za predpokladu dodržiavania pokynov pre zvláštnu manipuláciu so zásielkou, ako sú alkohol a iné drahé tekutiny v sklenených fľašiach, obdobných krehkých obaloch a pod.,
  7. iné predmety a látky, ktoré s ohľadom na svoj charakter vyžadujú špeciálnu úpravu vozidla alebo vytvorenie špeciálnych podmienok pri preprave podľa platných predpisov,ako sú napríklad voľne ložené substráty

Všeobecné otázky a odpovede - Doručovanie balíkov

Pokiaľ  nenastane neočakávaná skutočnosť, je zásielka spravidla doručovaná na druhý deň po fyzickom obdržaní zásielky. Počet dní prepravy u zahraničných zásielok nájdete tu.  

Pre sledovanie vašej zásielky môžete využiť náš online nástroj, jednoducho zadajte číslo Vašej zásielky do kolónky pre sledovanie zásielok na našom webe.

Vo všeobecnosti by Vám mal poskytnúť číslo zásielky odosielateľ alebo e-shop . Ak ste si objednali tovar z e-shopu, spravidla by ste mali obdržať informáciu s číslom zásielky v potvrdzovacom emaily o nákupe alebo v oznámení o preprave.

V prípade, že ste informáciu s číslom zásielky nedostali, kontaktujte daný e-shop alebo odosielateľa.

Informáciu o tom, kedy a kam Vám budeme doručovať zásielku, Vám pošleme emailom alebo sms správou. Ráno v deň doručovania Vám príde správa od kuriéra s dvojhodinovým časovým oknom doručenia.

Takáto situácia nastáva vtedy, ak odosielateľ neuviedol Vaše telefónne číslo alebo  Vám bola doručovaná zásielka z Nemecka. Pri zásielkach z Nemecka často totiž nie je uvedený Váš telefonický kontakt z dôvodu zvýšenej ochrany osobných údajov. Preto Vám odporúčame kontaktovať náš Zákaznícky servis pre doplnenie vášho tel. čísla.

Doručovacie dispozície (adresa, dátum doručenia či samotného príjemcu) môžete kedykoľvek zmeniť počas prepravy. Je to bezplatná služba. Pre zmenu dispozícii potrebujete len číslo Vašej zásielky. Po zmene dispozícii zásielky bude zásielka doručovaná nasledujúci deň. Presmerovať zásielku

Naša spoločnosť Vám môže ponúknuť doručenie balíka nielen na Vašu adresu, ale tiež si môžete vybrať alternatívne možnosti doručenia a to osobný odber na príslušnom depe DHL Parcel či doručenie na náš DHL ServicePoint.

Nájsť depá DHL Parcel

Nájsť najbližší ServicePoint

Kuriéri doručujú balíky k prvým uzamkynateľným dverám. Nie je ich povinnosťou balíky vynášať ďalej.

Zásielku môže prevziať akákoľvek fyzická osoba staršia nad 15 rokov (ak nie je odosielateľom požadovaný vek nad 18 rokov), ktorá sa zdržuje na adrese doručenia a ktorá preukáže svoju totožnosť a potvrdí prevzatie zásielky svojim podpisom.

Spoločnosť DHL Parcel ponúka možnosť uhradiť balík na dobierku nielen v hotovosti, ale aj platobnou kartou u kuriéra. Táto služba nie je pre príjemcov spoplatnená. Jedinou podmienkou je, aby platbu kartou podporoval i obchod, u ktorého ste si tovar objednali. Platiť je možné všetkými bežnými platobnými kartami. V DHL ServicePointe nie je umožnené hradiť dobierku platobnou kartou, musíte mať pripravenú hotovosť.

Po obdržaní sms správy o umiestnení zásielky do DHL ServicePointu si Vašu zásielku môžete vyzdvihnúť počas otváracích hodín príslušného ServicePointu. Najneskôr však do 7 dní od jej doručenia do danej prevádzky.

Obsah zásielky môžete skontrolovať, ale až po podpísaní prevzatia zásielky. V prípade dobierky až po jej zaplatení. Z časových dôvodov zvyčajne kuriér nemôže čakať, kým si príjemca skontroluje obsah zásielky. V prípade poškodenia zásielky, kuriér nemôže vziať zásielku späť, príjemca musí kontaktovať naše reklamačné oddelenie.

V prípade, že ste zistili, že obsah zásielky je poškodený, dodržujte prosím tieto pokyny.

Na vybratie, distribúciu a dodanie zásielok sa vzťahuje zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. DHL Parcel Slovensko ako "poštový podnik" má tak právo požadovať od adresáta preukázanie totožnosti a zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o dodanie zásielky. Zistiť viac