Balíky, ktoré neprepravíme

Existujú položky, ktoré z bezpečnostných ani právnych dôvodov nemôže spoločnosť DHL Parcel prepravovať. Ide o nasledujúce položky a tovar:

 • nebezpečné látky, výbušniny
 • tlakové nádoby, plyny, zbrane, strelivo
 • ceniny, bankovky, mince, drahé kovy
 • umelecké predmety, starožitnosti
 • alkohol a tekutiny v sklenených fľašiach
 • tovar vyžadujúci predpísaný teplotný režim
 • živé zvieratá, pozostatky zvierat
 • ľudí, ľudské pozostatky
 • živé rastliny
 • pornografia a ilegálne narkotiká/lieky
 • krehký a veľmi krehký tovar

Viac informácií ku obmedzeniam týkajúcim sa obsahu prepravovanej zásielky nájdete v Obchodných podmienkach DHL Parcel Slovensko

Majte na pamäti, že povinnosťou odosielateľa je zabezpečiť prijateľnosť obsahu odosielaného balíka, tak aby neboli porušené žiadne zákony alebo predpisy. DHL nezodpovedá za balíky so zakázaným obsahom.

Spoločnosť DHL má právo podľa zmluvných podmienok spoločnosti DHL Parcel Slovensko otvoriť a skontrolovať obsah zásielok bez predchádzajúceho oznámenia odosielateľovi. DHL si vyhradzuje právo rozhodnúť, či obsah zásielky spĺňa prepravné podmienky z hľadiska bezpečnosti a legálnosti.