Najčastejšie otázky

Pri našej práci sa často stretávame s mnohými otázkami ohľadom nami ponúkaných služieb. Keďže nám záleží na informovanosti našich zákazníkov, tie najčastejšie otázky sme pre Vás spolu s odpoveďami zhrnuli práve na tomto mieste.

Najčastejšie otázky a odpovede

Cena prepravy sa odvýja od skutočnosti, či ste alebo nie ste našim zmluvným zákazníkom.

Zmluvní zákazníci využívajúci naše služby, môžu získať individuálne ceny stanovené na základe ich špeciálnych požiadaviek.

DHL ServicePoint je sieť prevádzok s výbornou občianskou dostupnosťou, v ktorých si Vaše balíky môžete vyzdvihnúť, ako aj poslať. DHL ServicePoint môžete navštíviť kedykoľvek počas otváracích hodín vrátane víkendov.

Nájdete ich po celom Slovensku aj v zahraničí. Na Slovensku je ich viac ako 850 a v Európe cez 50 000.

Stačí, ak ponuku siete výdajných miest DHL ServicePoint integrujete do Vášho e-shopu, kde si príjemca pohodlne zvolí požadované miesto vyzdvihnutia zásielky. Viac informácií o integrácii služby získate u vášho obchodného zástupcu alebo kontaktujte náš zákaznícky servis.

  1. predmety a látky, ktoré budú klasifikované ako nebezpečný materiál, nebezpečný tovar, zakázané veci alebo veci, ktorých preprava je obmedzená zo strany IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization), ADR (European Road Transport Regulation on dangerous goods) ktoréhokoľvek kompetentného vládneho úradu alebo inej príslušnej organizácie;
  2. predmety a látky, na ktorých sa neuskutoční preclenie v prípade, že takéto preclenie sa vyžaduje v zmysle colných predpisov;
  3. falšovaný tovar, zvieratá, vzácne kovy, peniaze, banderola/nálepka o zaplatení dane, obchodovateľné dokumenty na doručiteľa, drahé kovy a kamene, skutočné strelné zbrane alebo ich imitácie, časti zbraní, zbrane, výbušniny a munícia, ľudské pozostatky, pornografia a ilegálne narkotiká/lieky);
  4. predmety a látky, ktoré majú mimoriadne vysokú hodnotu, ako sú drahé kamene, drahé kovy, umelecké predmety, zbierky, bankovky, mince, aktivované platobné a iné peňažné karty a ceniny s výnimkou stravných lístkov, nabíjacích kupónov do mobilných telefónov, SIM kariet, diaľničných známok, výherných žrebov a telefónnych kariet operátorov pevných telefónnych liniek, ktorých maximálna hodnota v jednej zásielke nepresahuje hodnotu uvedenú v čl. III. ods. 1 písm. d)obchodných podmienok spoločnosti DHL Parcel Slovensko,
  5. predmety a látky, ktoré podliehajú zmenám teploty, ako sú rýchlo sa kaziaci tovar, zdravotnícky materiál (krvné vzorky a deriváty), živé rastliny a pod.,
  6. predmety a látky ľahko poškoditeľné aj za predpokladu dodržiavania pokynov pre zvláštnu manipuláciu so zásielkou, ako sú alkohol a iné drahé tekutiny v sklenených fľašiach, obdobných krehkých obaloch a pod.,
  7. iné predmety a látky, ktoré s ohľadom na svoj charakter vyžadujú špeciálnu úpravu vozidla alebo vytvorenie špeciálnych podmienok pri preprave podľa platných predpisov,ako sú napríklad voľne ložené substráty

Pre sledovanie Vašej zásielky môžete využiť náš online nástroj, jednoducho zadajte číslo Vašej zásielky do kolónky pre sledovanie zásielok na našom webe.

Zásielky v rámci Slovenska doručujeme spravidla nasledujúci deň po ich fyzickom prevzatí. Počet dní prepravy u zahraničných zásielok nájdete tu.

Pokiaľ sa chcete stať našim zmluvným zákazníkom a máte záujem o individuálnu ponuku, prosíme, o vyplnenie kontaktného formulára a náš obchodný zástupce Vás bude kontaktovať.

V prípade, že chcete poslať viacero balíkov naraz, odporúčame Vám ich pobaliť do jednej veľkej škatule. Jednotlivé balíky k sebe nezväzujte, nepáskujte ani nelepte. Takto zabalené balíky neumožňujú manipuláciu a hrozí roztrhnutie. Samozrejme, balíky môžete poslať aj jednotlivo. Ale treba dbať na to, aby každý z balíkov bol označený etiketov/ prepravným štítkom. V prípade straty jedného z takto zabalených balíkov prepravca za stratu nenesie zodpovednosť.

Na našej webovej stránke www.dhlparcel.sk máte k dispozícii možnosť sledovania pohybu zásielok prostredníctvom online systému pre sledovanie zásielok. Tam si môžete pozrieť jej pohyby pri doručení.

Navyše, v rámci Webovej aplikácie na objednávanie prepravy, ktorú máte k dispozícii na používanie už v cene prepravy, je možnosť komfortného nazretia sa na stav zásielky a viete si pozrieť, v akom procese doručovania sa vaša zásielka nachádza.

Áno, pri prevzatí zásielky na dobierku môže príjemca platiť v hotovosti, ako aj platobnou kartou priamo u kuriéra. Pri úhrade dobierkovej zásielky platobnou kartou je Vám účtovaný poplatok vo výške 1,4 % z celkovej hodnoty dobierky. V prípade, že si neželáte, aby Vaši zákazníci mohli uhradiť dobierku platobnou kartou, službu Platba kartou neaktivujeme.

Palivový príplatok sa týka plošne všetkých prepravovaných zásielok nezávisle od typu produktu a je účtovaný automaticky k dopravnému. Pre stanovenie výšky palivového príplatku sa určuje cena dieslového paliva na základe ceny za 1000 litrov paliva vrátane cla a daní pre zoskupenie krajín EA - 19, a ktorú zverejňuje Európska komisia pre energetiku a dopravu v buletine Oil Bulletin. Používa sa systém s dvojmesačné oneskorením. Napríklad palivový príplatok pre mesiac september je stanovený na základe údajov zverejnených posledný týždeň v júli. Vyplýva to z termínov zverejnenie údajov o okamžitých cenách.

V prípade, že ste zistili, že obsah zásielky je poškodený, dodržujte prosím tieto pokyny.