dummy

Služby za príplatok
Pre vnútroštátnu prepravu

Služby za príplatok
Pre vnútroštátnu prepravu

Služby za príplatok

Kuriér DHL Parcel inkasuje platbu za tovar od vášho zákazníka, či už v hotovosti alebo platobnou kartou.

Následne  DHL Parcel prevedie danú sumu za dobierku na vami určený účet, najneskôr do 7 pracovných dní od inkasa dobierkovej sumy. Prevedením sa tu rozumie odpísanie sumy z účtu DHL Parcel v prospech vášho účtu.

Maximálna hodnota dobierky je 7.000 EUR.

DOBIERKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Hodnota dobierky v EUR do: Dobierkový poplatok v EUR:
40,00 € 1,20 €
200,00 € 2,00 €
700,00 € 2,59 €
1.700,00 € 3,15 €
3.500,00 € 4,44 €
7.000,00 € 7,78 €

Ceny sú uvedené bez DPH, ktoré bude účtované podľa platných právnych predpisov. DHL Parcel Slovensko si vyhradzuje právo zmeny cien.

 • je účtovaný ku všetkým balíkom za 1 kg váhy prepravovaného balíka
 • je účtovaný za súčet váhy všetkých prepravených balíkov
 • týka sa plošne všetkých prepravovaných balíkov nezávisle od typu produktu
 • je účtovaný automaticky k prepravnému

MÝTNY PRÍPLATOK 0,015€ za 1 kg

 • je účtovaný ku všetkým balíkom podľa aktuálnej sadzby
 • týka sa plošne všetkých prepravovaných balíkov nezávisle od typu produktu
 • je účtovaný automaticky k prepravnému
Pre stanovenie výšky palivového príplatku sa určuje cena dieslového paliva na základe ceny za 1000 litrov paliva vrátane cla a daní pre zoskupenie krajín EA - 19, a ktorú zverejňuje Európska komisia pre energetiku a dopravu v buletine Oil Bulletin.
 
Používa sa systém s dvojmesačné oneskorením. Napríklad palivový príplatok pre mesiac september je stanovený na základe údajov zverejnených posledný týždeň v júli. Vyplýva to z termínov zverejnenie údajov o okamžitých cenách.
 
Sadzba palivového príplatku pre mesiac november 2019 je 5,00%.
 
VÝVOJ PALIVOVÉHO PRÍPLATKU
Mesiac Priemerná cena nafty za 1.000 l Palivový príplatok
november 2019 € 1.346,15  5,00% 
október 2019 € 1.310,49  4,50% 
september 2019 € 1.326,41  5,00% 
august 2019 € 1.318,97  4,50% 
júl 2019 € 1.376,27 5,50% 

 

Ceny nafty (v EUR / 1.000 litrov)
Minimálne Ale menej ako Palivový príplatok
€ 0 € 960 0,00%
€ 960
€ 1.000 0,50%
€ 1.000 € 1.040 1,00%
€ 1.040 € 1.080 1,50%
€ 1.080 € 1.120 2,00%
€ 1.120 € 1.160 2,50%
€ 1.160 € 1.200 3,00%
€ 1.200 € 1.240 3,50%
€ 1.240 € 1.280 4,00%
€ 1.280 € 1.320 4,50%
€ 1.320 € 1.360 5,00%
€ 1.360 € 1.400 5,50%
€ 1.400 € 1.440 6,00%
€ 1.440 € 1.480 6,50%
€ 1.480 € 1.520 7,00%
€ 1.520 € 1.560 7,50%
€ 1.560 € 1.600 8,00%

Uvedené sadzby palivového príplatku sú platné od 1.9.2018.

 
 

Pri úhrade dobierkovej zásielky platobnou kartou je účtovaný poplatok vo výške 1,4 % z celkovej hodnoty dobierky.

Tento poplatok nenahrádza platbu dobierky, ktorá bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka

Výhody použitia platobnej karty

 • eliminácia odmietnutých balíkov z dôvodu nepripravenej hotovosti
 • lepšia kvalita doručenia - eliminácia zdržania doručenia
 • platba platobnou kartou na mieste predstavuje nižšie náklady ako platba vopred cez internet
 • moderný spôsob platby
 • bezpečnosť pre príjemcu aj vodiča
 • týka sa balíkov s vyššou hodnotou ako 2 500 EUR
 • tieto balíky sa môžu pripoistiť  na základe  písomnej požiadavky príkazcu pred začatím prepravy
 • hodnota jednej balíkovej zásielky obsahujúcej stravné lístky, nabíjacie kupóny do mobilných telefónov vrátane SIM kariet, diaľničné známky, letenky, darčekové poukazy, cestovné lístky, výherné lósy a telefónne karty, môže byť až do výšky 5 500 EUR
CENNÍK PRIPOISTENIA
Hodnota balíka v EUR Poistné v EUR
do 3 700 EUR 2,00 €
 do 10 000 EUR 9,00 €
 do 20 000 EUR 18,00 €
do 30 000 EUR 28,00 €

Ceny sú uvedené bez DPH, ktorá bude účtovaná podľa platných právnych predpisov. DHL Parcel Slovensko si vyhradzuje právo zmeny cien.

ATYP zásielka je zásielka nerovnomerného tvaru balíka,  ktorý nie je  možné triediť na automatickej triediacej linke, alebo presahuje povolené rozmery, váhu, alebo nemá pravidelný tvar (nadrozmerné balíky, pneumatiky a iné netriediteľné balíky)

 • príplatok za ATYP bude účtovaný pri preprave ATYP zásielky
 • rozmer najdlhšej strany ATYP balíka môže byť max. 2m
 • príplatok za nadrozmer bude účtovaný k základnej cene prepravy a bude kalkulovaný na základe rozmerových kritérii zásielky

Služba je vhodná pre zákazníkov posielajúci sortiment, ktorý je zo zákona možné doručiť iba osobe staršej od určitého veku, napríklad predaj tabakových výrobkov  alebo alkoholu. Zákazník si môže k takýmto zásielkam nastaviť kontrolu veku príjemcu a sám si tak určiť, či je pre jeho tovar vhodnejšia hranica veku 15 alebo 18 rokov.

Popis služby

 • Kuriér pri doručení balíkovej zásielky overí z preukazu totožnosti vek príjemcu a odovzdá ho len osobe s odpovedajúcim vekom
 • O kontrole veku je príjemca informovaný prostredníctvom automatickej emailovej komunikácie
 • Službu je možné zvoliť pri produkte DHL Parcel Slovensko
CENNÍK SLUŽBY AGECHECK
Typ služby Cena služby v EUR bez DPH Cena služby v EUR s DPH
overenie veku príjemcu 15 alebo 18 rokov € 1,49 € 1,79
Cenník je platný od 1.10.2018. DHL Parcel Slovensko si vyhradzuje právo zmeny cien. Ceny budú účtované podľa platných právnych predpisov.

Služba Direct Addressing ponúka cenové zvýhodnenie zásielok doručovaných priamo do jedného z viac ako 600 výdajných miest DHL ServicePoint, ktoré sú k dispozícii po celom Slovensku.

CENNÍK SLUŽBY DIRECT ADDRESSING
Typ služby Cenové zvýhodnenie v EUR
priame doručenie do výdajného miesta -€ 0,10

Cenník je platný od 1.10.2018. DHL Parcel Slovensko si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je uvedená bez DPH, ktoré bude účtované podľa platných právnych predpisov.