dummy

Doplnkové služby
Pre vnútroštátnu prepravu

Doplnkové služby
Pre vnútroštátnu prepravu

Doplnkové služby zahrnuté v cene prepravy

V rámci prepravy ponúkame poistenie zásielok do hodnoty 2500 EUR  v cene prepravného.

Prostredníctvom nášho online nástroja Track & Trace môžete sledovať, kde sa nachádza vami poslaná zásielka. Stačí vám k tomu len číslo zásielky alebo referenčné číslo zásielky.

Služba Presmerovanie zásielok umožňuje príjemcom zásielok zmeniť dátum alebo miesto doručenia zásielky po jej odoslaní bez toho, aby museli kontaktovať odosielateľa. V praxi môžu vaši klienti odložiť termín doručenia až o 10 dní a v každom štádiu dostanú e-mailové upozornenia / SMS o stave zásielky. Viac informácií o službe.

Pre pohodlnú možnosť voľby DHL ServicePointu z prostredia vášho e-shopu, sme pre vás pripravili niekoľko možností, ako túto možnosť do vášho e-commerce riešenia integrovať. Viac v návode na úpravu e-shopu pre DHL ParcelShop.

Partnerské prevádzky DHL ServicePoint umožňujú rýchle a pohodlné posielanie a vyzdvihnutie zásielok. Sieť pozostáva z kamenných prevádzok, ktorými môžu byť čerpacie stanice, potraviny, drogérie, kvetinárstva a iné predajne. Máme ich viac ako 600 v rámci Slovenska a sú umiestnené v blízkosti vás a vašich zákazníkov. V ServicePointe bude zásielka na nich čakať až 7 dní! Prečítajte si viac.

Notifikácia - bezplatné informácie o stave zásielky počas procesu doručenia zásielky k príjemcovi

Príjemcovia dostávajú prostredníctvom e-mail alebo SMS komunikácii všetky potrebné informácie o  doručovanej zásielke, vrátane odkazov na sledovanie alebo presmerovanie zásielky.

 • Príjemca od nás obdrží deň pred doručovaním zásielky informatívny email, ktorý obsahuje informácie o čísle zásielky, mieste, dátume doručenia zásielky, spolu s odkazmi na nižšie uvedené body.
 • Náš kuriér vždy ráno v deň doručovania zásielky kontaktuje bezplatne príjemcu na Vami uvedenom telefónnom čísle prostredníctvom SMS s orientačným časom doručenia v intervale dvoch hodín.
 • Príjemca môže bezplatne zmeniť inštrukcie o doručení (adresu, dátum, osobu príjemcu) prostredníctvom www.dhlbalik.sk alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu.
 • Príjemca môže sledovať harmonogram doručovania zásielky podľa PSČ doručenia na našich webových stránkach www.dhlparcel.sk
 • Posielame informácie o možnom neúspešnom pokuse o doručenie (v dôsledku absencie príjemcu pri doručení alebo nezaplatení dlžnej čiastky na zásielke)
 • V prípade oneskorenia zásielky, dostane príjemca informatívny email s informáciou o dôvode oneskorenia a ďalšom očakávanom priebehu doručovania

V prípade, že prvý pokus o doručenie nie je úspešný, doručujeme zásielku po predchádzajúcej notifikácii (email alebo SMS) nasledujúci pracovný deň automaticky znovu. Upozornenie o opätovnom doručovaní zasielame ešte pred nakládkou.

Pokiaľ doručenie nie je úspešné ani na druhý pokus, informujeme príjemcu o uložení jeho zásielky na príslušnom depe a zároveň ponúkame možnosť, aby nás kontaktoval pre dohodnutie ďalšej možnosti doručenia.

WA slúži predovšetkým k vytváreniu etikiet a objednávaniu kuriéra pre zmluvnených zákazníkov. Výhody aplikácie:

 • Vytváranie zásielok pre produkty DHL Parcel
 • Tlač etikiet
 • Tlač preberacích protokolov
 • Importy vstupných dát o zásielkach a klientoch zákazníka
 • Kontrola správnosti údajov pri vkladaní a importoch
 • Možnosť odoslania e-mailu o odoslanej zásielke príjemcom
 • Vyhľadávanie zásielok s možnosťou filtrácie a exportu
 • Elektronické spracovanie a odoslanie dát do systému DHL Parcel
 • Elektronická požiadavky na zvoz
 • Zadávanie objednávkových prepráv
 • Automatické prideľovanie číselných radov
 • Možnosť práce viac užívateľov naraz
 • Možnosť nastavenia rôznych adries odosielateľa pre jednotlivých užívateľov

Denný report kvality doručenia odoslaný na Vami zadanú e-mailovú adresu. Report obsahuje, okrem iného, čísla zásielok, dátum odoslania, údaje o príjemcoch, dôvody nedoručenia.