dummy

Služby za príplatok 
Pre medzinárodnú prepravu

Služby za príplatok 
Pre medzinárodnú prepravu

Služby za príplatok

V Poľsku, Českej republike a Maďarsku môže inkasovať kuriér DHL Parcel platbu za tovar od vášho zákazníka.

Následne  DHL Parcel prevedie danú sumu za dobierku na vami určený účet, najneskôr do 7 pracovných dní od inkasa dobierkovej sumy. Prevedením sa tu rozumie odpísanie sumy z účtu DHL Parcel v prospech vášho účtu.

Dobierka Česká republika

 • Maximálna hodnota dobierky je 7.000 EUR
 • Platba v hotovosti aj platobnou kartou
 • Možnosť deklarovania dobierky v EUR ako aj v CZK
 • Pre deklarovanie dobierky v CZK je nutné mať založený účet v Českej republike v CZK
DOBIERKA CZ
Hodnota dobierky v EUR do Dobierkový poplatok v EUR
40,00 2,04
200,00 2,59
700,00 3,15
1.700,00 4,44
3.500,00 7,78
7.000,00 14,00

Ceny sú uvedené bez DPH, ktoré bude účtované podľa platných právnych predpisov. DHL Parcel Slovensko si vyhradzuje právo zmeny cien.

Dobierka Poľsko

 • Max. hodnota dobierky pre Poľsko je 1.500 EUR
 • Platba v hotovosti
 • Možnosť deklarovania dobierky len PLN
 • Pre deklarovanie dobierky v PLN je nutné mať založený účet v Poľsku v PLN
DOBIERKA POĽSKO
Hodnota dobierky v EUR do Dobierkový poplatok v EUR
40,00 2,80
200,00 3,60
700,00 4,30
1.500,00 6,10

Zmena cenníka vyhradená. Ceny sú uvedené bez DPH, ktoré bude účtované podľa platných právnych predpisov.

Dobierka Maďarsko

 • Max. hodnota dobierky pre Maďarsko je 1.500 EUR
 • Platba v hotovosti
 • Možnosť deklarovania dobierky len HUF
 • Pre deklarovanie dobierky v HUF je nutné mať založený účet v Maďarskej banke v HUF
Dobierka Maďarsko
Hodnota dobierky v EUR do
Dobierkový poplatok v EUR
40,00 2,80
200,00 3,60
700,00 4,30
1.500,00 6,10

Zmena cenníka vyhradená. Ceny sú uvedené bez DPH, ktoré bude účtované podľa platných právnych predpisov.

Aktuálny kurz ku dnešnému dňu

Pre prepočet dobierky používame kurz ČSOB DEVÍZY/NÁKUP, ktorý je platný ku dňu zvozu zásielky ráno o 8:00hod.

História kurzového lístka

 • je účtovaný ku všetkým balíkom za 1 kg váhy prepravovaného balíka
 • je účtovaný za súčet váhy všetkých prepravených balíkov
 • týka sa plošne všetkých prepravovaných balíkov nezávisle od typu produktu
 • je účtovaný automaticky k prepravnému

MÝTNY PRÍPLATOK 0,015€ za 1 kg

 • je účtovaný ku všetkým balíkom podľa aktuálnej sadzby
 • týka sa plošne všetkých prepravovaných balíkov nezávisle od typu produktu
 • je účtovaný automaticky k prepravnému
Pre stanovenie výšky palivového príplatku sa určuje cena dieslového paliva na základe ceny za 1000 litrov paliva vrátane cla a daní pre zoskupenie krajín EA - 19, a ktorú zverejňuje Európska komisia pre energetiku a dopravu v buletine Oil Bulletin.
 
Používa sa systém s dvojmesačné oneskorením. Napríklad palivový príplatok pre mesiac september je stanovený na základe údajov zverejnených posledný týždeň v júli. Vyplýva to z termínov zverejnenie údajov o okamžitých cenách.

Sadzba palivového príplatku pre mesiac november 2019 je 5,00%.
 
VÝVOJ PALIVOVÉHO PRÍPLATKU
Mesiac Priemerná cena nafty za 1.000 l Palivový príplatok
november 2019 EUR 1.346,15  5,00% 
október 2019 EUR 1.310,49  4,50% 
september 2019 EUR 1.326,41  5,00% 
august 2019 EUR 1.318,97  4,50% 
júl 2019 EUR 1.376,27  5,50% 
 
CENY NAFTY (V EUR / 1.000 LITROV)
Minimálne Ale menej ako Palivový príplatok
EUR 0 EUR 960 0,00%
EUR 960 EUR 1.000 0,50%
EUR 1.000 EUR 1.040
1,00%
EUR 1.040 EUR 1.080 1,50%
EUR 1.080 EUR 1.120 2,00%
EUR 1.120 EUR 1.160 2,50%
EUR 1.160 EUR 1.200 3,00%
EUR 1.200 EUR 1.240 3,50%
EUR 1.240 EUR 1.280 4,00%
EUR 1.280 EUR 1.320 4,50%
EUR 1.320 EUR 1.360 5,00%
EUR 1.360 EUR 1.400 5,50%
EUR 1.400 EUR 1.440 6,00%
EUR 1.440 EUR 1.480 6,50%
EUR 1.480 EUR 1.520 7,00%
EUR 1.520 EUR 1.560 7,50%
EUR 1.560 EUR 1.600 8,00%

Uvedené sadzby palivového príplatku sú platné od 1.9.2018.

Pri úhrade dobierkovej zásielky platobnou kartou je účtovaný poplatok vo výške 1,4 % z celkovej hodnoty dobierky.

Tento poplatok nenahrádza platbu dobierky, ktorá bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka

 • týka sa balíkov s vyššou hodnotou ako 2 500 EUR
 • tieto balíky sa môžu pripoistiť  na základe  písomnej požiadavky príkazcu pred začatím prepravy
 • hodnota jednej balíkovej zásielky obsahujúcej stravné lístky, nabíjacie kupóny do mobilných telefónov vrátane SIM kariet, diaľničné známky, letenky, darčekové poukazy, cestovné lístky, výherné lósy a telefónne karty, môže byť až do výšky 5.500 EUR
CENNÍK PRIPOISTENIA
Hodnota balíka v EUR Poistné v EUR
do 3 700 EUR 2,00 €
 do 10 000 EUR 9,00 €
 do 20 000 EUR 18,00 €
do 30 000 EUR 28,00 €

Ceny sú uvedené bez DPH, ktorá bude účtovaná podľa platných právnych predpisov. DHL Parcel Slovensko si vyhradzuje právo zmeny cien.

ATYP zásielka je zásielka nerovnomerného tvaru balíka,  ktorý nie je  možné triediť na automatickej triediacej linke, alebo presahuje povolené rozmery, váhu, alebo nemá pravidelný tvar (nadrozmerné balíky, pneumatiky a iné netriediteľné balíky)

 • príplatok za ATYP bude účtovaný pri preprave ATYP zásielky
 • rozmer najdlhšej strany ATYP balíka môže byť max. 2m
 • príplatok za nadrozmer bude účtovaný k základnej cene prepravy a bude kalkulovaný na základe rozmerových kritérii zásielky