DHL PARCEL PRE BIZNIS
Zvýšime otáčky Vášho biznisu

Dôležité informácie 

Vážení zmluvní zákazníci,

radi by sme vás informovali o sadzbe palivového príplatku, ktorá pre mesiac august 2019 je 4,5%.

Pre stanovenie výšky palivového príplatku sa určuje cena dieslového paliva na základe ceny za 1000 litrov paliva vrátane cla a daní pre zoskupenie krajín EA - 19, a ktorú zverejňuje Európska komisia pre energetiku a dopravu v buletine Oil Bulletin.

Viac info 

Tím DHL Parcel

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás informovať, že sobotné doručovanie bude počas letných prázdnin dočasne zrušené.

Viac info 

Tím DHL Parcel