Rozrástli sme sa o ďalšie krajiny

11.9.2017

DHL posilňuje medzinárodný e-commerce trh a rozširuje rozsah svojich služieb partnerstvami v Chorvátsku, Bulharsku, Írsku a Rumunsku. DHL Parcel Europe tak pôsobí v 26 krajinách s cieľom pripojenia zvyšných krajín Európy do konca roka 2018.

Írsko a Rumunsko sa stali poslednými krajinami, ktoré sa pripojili k sieti DHL Parcel Europe. DHL tak rozšírila svoju európsku sieť v oblasti balíkovej prepravy so zameraním na medzinárodný e-commerce o ďalšie dve krajiny a to prostredníctvom spolupráce s An Post, štátnym poskytovateľom poštových služieb v Írsku, a súkromnou rumunskou spoločnosťou Urgent Cargus poskytujúcou balíkovú prepravu. V novembri sa k rozširujúcej sieti pripojí aj Chorvátsko a Bulharsko, a to na základe vzniknutého partnerstva s chorvátskou poštovou spoločnosťou Hrvatska Posta a bulharskou zásielkovou spoločnosťou Rapido.

Prebiehajúce rozširovanie siete v spolupráci s miestnymi partnermi v príslušných krajinách je v súlade so stratégiou DHL podporovať rast internetového obchodu a ponúkať zákazníkom najrozsiahlejšiu možnú infraštruktúru. Jasným cieľom je vytvoriť zastúpenie DHL Parcel  na všetkých kľúčových európskych e-commerce trhoch do konca roka 2018. "My v DHL veríme v ideu jednotnej Európy a uvedomujeme si, že ľudia chcú byť súčasťou jedného európskeho spoločenstva", vysvetľuje Andrej Hozlár, výkonný riaditeľ spoločnosti DHL Parcel Slovensko. “Takzvaná ‘Európska Únia prepravných štátov’ nie je len novou logistickou sieťou. Má prispievať k vytváraniu väčšieho vzájomného porozumenia medzi obyvateľmi Európy."

V súčasnosti sa za rok v rámci Európy doručí približne šesť miliárd balíčkov nakúpených cez internet, pričom najväčším e-commerce trhom je Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia. A aj keď ide o odvetvie s rastúcou tendenciou, jeho potenciál nie je stále vyčerpaný. Podľa prieskumov Eurostatu, už 55 percent užívateľov internetu v Európe nakupuje on-line, ale iba 32 percent z nich nakupuje mimo svojej krajiny. Rozširovaním svojej siete bude spoločnosť DHL Parcel Europe ponúkať služby spĺňajúce štandardy DHL v 26 krajinách a tým bude ponúkať on-line predajcom výhody plynúce z jednotnej sieťovej infraštruktúry a rozšírenej a štandardizovanej škály služieb na všetkých týchto trhoch.

Prostredníctvom  nových partnerských spoluprác sa spoločnosť DHL usiluje cieleným spôsobom podporovať dlhodobý rast internetového obchodu v Chorvátsku, Bulharsku, Írsku a Rumunsku a využívať výsledný potenciál pre medzinárodné obchody. Služba DHL Parcel Connect je dokonca definovaná ako štandardná služba pre medzinárodné B2C doručovanie. To znamená, že on-line predajcovia sa môžu spoľahnúť v týchto štyroch krajinách na rovnako vysokú kvalitu služieb, na ktorú boli zvyknutí pri DHL Parcel Europe. Napríklad sa skráti doba doručenia a vrátenia zásielky vďaka sobotnému doručovaniu a štandardizovaným procesom. Partneri postupne zavedú nové služby, akými sú služba informovania príjemcov o predpokladanom čase a dátume doručenia ich objednávky, možnosť požiadať o alternatívny dátum a miesto doručenia a takisto služba vrátenia zásielky zákazníkovi ústretovým spôsobom.

Úspešným priradením Veľkej Británie, Španielska, Portugalska a Ruska začiatkom roka 2017 a s najnovším pripojením krajín Chorvátsko, Bulharsko, Írsko a Rumunsko, sieť DHL Parcel Europe bude zahŕňať 26 európskych krajín spolu s domácim trhom v Nemecku, a to len v rámci troch rokov. Do siete patria ešte Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rakúsko, Švédsko, Francúzsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko a Slovinsko.