Miera reklamácii v DHL Parcel Slovensko v roku 2017 vzrástla len o 0,001% bodu

16.5.2018

Za minulý rok sme dosiahli percento reklamácií 0,009% z celkového počtu balíkov.

Spoločnosť DHL Parcel Slovensko touto cestou plní povinnosť vyplývajúcu zo Zákona o poštových službách a zverejňuje správu o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2017.

Z celkového počtu zásielok za rok 2017 bol podiel reklamácii 0,009%, čo predstavuje len 0,001% nárast oproti roku 2016. Napriek mierne rastúcemu číslu sa spoločnosť neustále snaží skvalitňovať služby, ktoré klientom poskytuje.

Celkový počet uznaných reklamácii bol 59, pričom najčastejším dôvodom reklamácie boli reklamácie spôsobu doručenia či prístup kuriéra, čo je z celkového počtu zásielok vynikajúce číslo.

Spoločnosť DHL Parcel Slovensko ako člen Deutsche Post DHL Group si udržala úroveň rýchleho vybavenia a ukončenia reklamácií celej skupiny DHL a poskytuje kvalitný servis v internej práci s reklamáciami a informovaní klientov.