Nulové emisie do roku 2050

4.5.2017

Globálne otepľovanie a zmena klímy sa stávajú jednou z najväčších výziev, ktorým čelí celá naša generácia. Preto ani nám nie je táto problematika ľahostajná. Čo plánujeme v tejto oblasti do roku 2050 uskutočniť?

Naša spoločnosť Deutsche Post DHL Group sa snaží spájať ľudí po celom svete a zlepšovať ich životy prostredníctvom svojich iniciatív. Jednou z nich je aj program GoGreen, ktorého hlavným cieľom je minimalizovať najväčší vplyv našich obchodných operácii na životné prostredie a to znížením emisií CO2. Keďže globálne otepľovanie a zmena klímy sa stávajú jednou z najväčších výziev, ktorým čelí celá naša generácia, nie je táto problematika ani nám ľahostajná. Doterajšie ciele v oblasti zelenej logistiky sme dosiahli oveľa skôr ako sme plánovali. Preto sme prišli s ešte odvážnejším cieľom a to znížiť všetky emisie súvisiace s logistikou do roku 2050 na nulu.

Naše skúsenosti v oblasti zelenej logistiky a inovatívne nápady našich zamestnancov z celého sveta by nám mali pomôcť premeniť našu víziu na realitu. Naďalej plánujeme pokračovať v používaní ekologických riešení v našom podnikaní, ako aj podporovať inovácie v oblasti ekologicky priateľských technológii a palív šetrných k životnému prostrediu, akými sú napr. biopalivá pre leteckú dopravu.

Rok 2050 je veľmi ďaleko, preto sme si zadefinovali  naplniť najprv štyri strategické ciele do roku 2025, ktoré nám pomôžu zhodnotiť náš progres v oblasti naplnenia hlavného cieľa – nulovej emisie.

Ciele do roku 2025:
  1. Globálny cieľ - Udržať globálne otepľovanie pod 2 stupne celzia a zvýšiť efektívnosť v oblasti znižovania emisií CO2 o 50% do roku 2025 v porovnaní s rokom 2007.
  2. Lokálny cieľ -  Znížiť miestne emisie zabezpečením 70% prepravy (vyzdvihnutie a doručenie balíkov) využívajúcej ekologické riešenia a to prednostným využívaním prepravných prostriedkov ako sú bicykle a elektromobily.
  3. Ekonomický cieľ - Zariadiť, aby sa pri viac ako 50% obchodov spoločnosti realizovali „zelené“ riešenia, ktoré zabezpečia, že dodávateľské reťazce našich zákazníkov budú ekologickejšie.
  4. Sociálny cieľ  - Vyškoliť a certifikovať 80% zamestnancov za GoGreen špecialistov a zapojiť ich do ochrany životného prostredia tým, že budú každoročne vysádzať milión stromov.
Čo to znamená pre DHL Parcel Europe?

"Šesť dní v týždni doručujú naši kuriéri zásielky príjemcom, či už firmám alebo súkromným osobám. Využívaním  bicyklov a elektromobilov ako ekologických riešení na doručovanie by sme mohli zredukovať výfukové emisie a zároveň znížiť hluk z dodávok a tým zlepšiť život našich zákazníkov," povedal Andrej Hozlár, výkonný riaditeľ DHL Parcel Slovensko. "Už teraz sa v mnohých Nemeckých mestách používajú k doručovaniu naše vlastné elektromobily, ktoré nazývame Streetscooter. Chceme dokázať, že e-mobilita naozaj funguje. Vďaka našej novej enviromentálnej stratégii spravíme krok vpred a do roku 2025 si dávame za cieľ poskytnúť 70% našich prepravných služieb zelenou logistikou."