GDPR: Zmluva o spracovávaní osobných údajov s DHL Parcel Slovensko s.r.o.

18.4.2018

Vážení zákazníci,

Po konzultáciách, právnej analýze a dohode s dozornými orgánmi EÚ pre ochranu osobných údajov bolo rozhodnuté, že DHL Parcel Slovensko je vo vzťahu s klientom (odosielateľom) v pozícii prevádzkovateľov osobných údajov.

V priebehu nasledujúcich týždňov budeme postupne kontaktovať všetkých našich klientov so žiadosťou o vyplnenie a podpísanie zmluvy o spracovávaní osobných údajov. Tým sa zaistí súlad s Nariadením EÚ 2016/679 (GDPR).

Pokiaľ ste našimi klientmi, prosíme Vás o trpezlivosť, budete kontaktovaní našimi kolegami a pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť a to na osobne.udaje@dhl.com.

S pozdravom,

Tím DHL Parcel Slovensko