DHL Parcel Slovensko si udržalo stabilnú pozíciu v percente reklamácii, čo svedčí o kvalite poskytovaných služieb

27.3.2017

  • DHL Parcel Slovensko dosiahlo v roku 2016 percento reklamácií 0,008% z celkového počtu balíkov.
  • DHL Parcel Slovensko od svojho začiatku v roku 2015 dosahuje  kvalitu služieb, ktorá je štandardom celej skupiny DHL na Slovensku.

Spoločnosť DHL Parcel Slovensko touto cestou plní povinnosť vyplývajúcu zo Zákona o poštových službách a zverejňuje správu o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2016.

Spoločnosť sa neustále snaží skvalitňovať servis, ktorý klientom poskytuje, čo sa odrazilo aj na výsledkoch za minulý rok. Z celkového počtu zásielok za rok 2016 mala počet reklamácii 0,008%.

Celkový počet uznaných reklamácii bol 43, pričom najčastejším dôvodom reklamácie boli reklamácie prepravného času alebo spôsobu doručenia, čo je z celkového počtu zásielok vynikajúce číslo.

Spoločnosť DHL Parcel Slovensko ako člen Deutsche Post DHL Group si udržala úroveň rýchleho vybavenia a ukončenia reklamácií celej skupiny DHL a poskytuje kvalitný servis v internej práci s reklamáciami a informovaní klientov.