Ochrana osobných údajov v DHL Parcel Slovensko s.r.o.

14.3.2018

Vážení zákazníci / partneri,

V súvislosti s blížiacou sa platnosťou nariadenia EU 2016/679 by sme Vás radi uistili, že spoločnosť DHL Parcel Slovensko s.r.o., ako súčasť skupiny Deutsche Post DHL, je už mnoho rokov viazaná záväznými internými korporátnymi pravidlami Data Privacy Policy, schválenými dozorným orgánom podľa požiadaviek WP 29 (Article 29 Working Party). Ochrana osobných údajov nielen našich zákazníkov, ale i príjemcov, partnerov, zamestnancov, odberateľov a dodávateľov je preto pre nás prioritou a samozrejmosťou už v súčasnej dobe. Okrem vyššie uvedeného sa riadime štandardmi ISO 27001 a akonáhle bude možnosť získať certifikát v súlade s nariadením GDPR, budeme Vás o tom informovať.

Všetky údaje, ktoré spoločnosť DHL zhromažďuje, zhromažďuje len pre odôvodnené účely, na obmedzené obdobie a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne Vašich osobných údajov, neváhajte sa na nás, prosím, obrátiť a to správou na osobne.udaje@dhl.com

Michal Šembera
DPO PPL CZ & DHL Parcel SK