Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť DHL sa zaviazala meniť životy ľudí na celom svete k lepšiemu a mať pozitívny vplyv na našu planétu.

Darí sa nám to vďaka trom iniciatívam v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania:

GOGREEN: Ochrana životného prostredia

 • Minimalizujeme vplyv našich obchodných činností na životné prostredie
 • Zvyšujeme našu efektívnosť a efektívnosť našich subdodávateľov v oblasti znižovania emisií oxidu uhličitého (CO2)
 • Prinášame ekologické produkty a služby našim zákazníkom
 • Zaviazali sme sa do roku 2025 vysadiť každý rok 1 milión stromčekov
 • Stanovili sme si do roka 2050 ambiciózny cieľ - dosiahnuť nulové emisie v rámci našej činnosti
 • Každoročne organizujeme splav spojený s čistením rieky, vo všetkých prevádzkach vedieme zamestnancov k separovaniu odpadu a ochrane životného prostredia, podporujeme svojimi aktivitami Medzinárodný deň životného prostredia

Zistiť viac o GoGreen

GOHELP: Poskytujeme pomoc

 • Vďaka programu GoHelp umožňujeme OSN prístup k našim logistickým riešeniam a globálnej sieti
 • Zapájame sa do Medzinárodného dňa dobrovoľníctva
 • V rámci komunitných projektov pomáhame deťom v detských domovoch, sociálne slabým rodinám a postihnutým deťom
 • Medzi projekty, ktoré organizujeme, už niekoľko rokov patria darovanie krvi, zbierky oblečenia, obuvi, kníh a hračiek, pomoc chorým, poskytnutie podpory pri prírodných katastrofách.

Zistiť viac o GoHelp

GOTEACH: Podporujeme vzdelávanie detí

 • Snažíme sa obrátiť pozornosť  spoločnosti na zlepšenie budúcich príležítostí mladých ľudí
 • Na Slovensku v priebehu roka bezplatne vyškolíme minimálne 700 detí základných škôl v programe Truck and Child Safety (TACS), ktorý je určený deťom vo veku 7-11 rokov a je zameraný na názornú prezentáciu rizík, ktoré im hrozia v blízkosti veľkých vozidel
 • Počas leta učíme deti v táboroch ako chrániť životné prostredie

Zistiť viac o GoTeach