Naša vízia, naše poslanie, naša stratégia

Našou víziou je byť Logistickou spoločnosťou pre celý svet.
Naše poslanie "Excellence. Simply Delivered." je naším majákom.
Naša "Stratégia 2020: Focus. Connect. Grow." je našou mapou na ceste do budúcnosti.

Byť logistickou spoločnostou pre celý svet

Chceme spájať ľudí a zlepšovať ich životy. Zameriavame na zákazníka a každodenne sa snažíme preukazovať našu jedinečnosť. Tou nie je len to, že pôsobíme vo viac ako 220 krajinách, ale aj naša schopnosť ponúknuť mimoriadnu škálu logistických riešení.

Chceme byť  spoločnosťou, na ktorú sa ľudia obracajú nielen s posielaním balíkov, či s hľadaním pracovného uplatnenia, alebo s investičnými príležitosťami. Chceme byť spoločnosťou, ktorá je globálnym meradlom zodpovednej obchodnej praxe.

Stratégia 2020: Focus. Connect. Grow.

Naša vízia, poslanie a ciele do budúcnosti boli prvýkrát stanovené v našej Stratégii 2015 a neskôr ich zameranie a dôrazy pozmenila naša „Stratégia 2020: Focus. Connect. Grow.“

S pomocou troch pilierov Focus, Connect a Grow sme pre najbližšie roky formulovali jasný plán s ambicióznymi, avšak dosiahnuteľnými cieľmi.

Naďalej sa sústreďujeme na logistiku ako na našu hlavnú činnosť, ale pritom sa snažíme  prispievať k tomu, aby bol svet okolo nás lepší. Preto sme iniciatívni v Spoločenskej zodpovednosti.

Naši ľudia po celom svete vlastnia nesmierne bohatstvo v podobe know-how, odborností a nadania. Usilovne hľadáme nové spôsoby, ako z tohto pokladu čerpať a zdieľať ich v celej globálnej rodine našej spoločnosti.

Náš cieľ - Spájať ľudí, zlepšovať životy

DHL tým, že spája ľudí, hrá dôležitú úlohu v zlepšovaní ich životov. Obchod a prosperita sú spolu úzko prepojené. Globálny obchod je závislý od logistiky, čo znamená, že ako logistická spoločnosť sme schopní prinášať spoločnosti skutočné hodnoty.

Robíme oveľa viac, ako len to, že prepravujem balíky: prinášame prosperitu, privážame zdravie, posilňujeme rast, prinášame radosť. Každý deň spájame ľudí, zlepšujeme ich životy.