CZCHOWS4563

Klientska zóna pre ServicePoint partnerov

Dôležité dokumenty ku stiahnutiu pre partnerské prevádzky siete DHL ServicePoint.

Predstavnie ServicePoint - v tomto dokumente sa dozviete viac o možnostiach prevádzkovania DHL ServicePointov, aké podmienky by mala predávdzka spĺňať, aby sa mohla stať ServicePointom a aké balíky nie je možné prebrať k preprave.

Užívateľská príručka - Začíname s prevádzkovaním ServicePointu. Príručka  obsahuje podrobný návod pre prevádzkovateľov DHL ServicePointu k mobilnej aplikácii.

Etický kódex - Pravidlá správania sa dodávateľov. Kódex stanovuje štandardy pre obchodovanie so spoločnosťou Deutsche Post DHL

Odmena pre partnera  - tu nájdete odmeny  pre partnerskú prevádzku ServicePoint za spracované zásielky

Obchodné podmienky 

Cenník pre ServicePointy - aktuálny cenník pre posielanie balíkov cez sieť partnerkých prevádzok DHL ServicePoint

Správne balenie zásielky - poradíme vám ako by  mala vyzerať správne zabalená zásielka posielaná cez prevádzky ServicePoint

Infobrožúra  - brožúra obsahuje základné informácie pre návštevníkov ServicePointu, ktorí majú záujem poslať balík alebo si ho nechať doručiť do siete ServicePointov

Infoleták