CZCHOWS4563

Dokumenty späť

  • služba, ktorá sa môže využiť v prípade, že odosielateľ potrebuje si nechať príjemcom  potvrdiť a poslať späť dokumenty, ktoré sa vzťahujú k zásielke (napr. úverová zmluva, balík na výmenu)
  • cena kalkulovaná individuálne na základe požiadaviek zákazníka – pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu 

Podmienky prepravy:

  • zásielka musí byť označená špeciálnou etiketou určenou pre Dokumenty späť, tým je zaistené, že doručujúci vodič bude vyžadovať potvrdené dokumenty
  • k zásielke musí byť priložená obálka s etiketou pre doručenie späť (s predpísanou adresou odosielateľa ako príjemcu). V žiadnom prípade nie je možné označiť zásielku inou etiketou
  • obálka musí byť umiestená tak, aby etiketa pre spätné doručenie nebola viditeľná