CZCHOWS4562

GDPR: Spracovanie osobných údajov v DHL Parcel Slovensko s.r.o.

Vážení zákazníci,

po konzultáciách, právnej analýze a dohode s dozornými orgánmi EÚ pre ochranu osobných údajov bolo rozhodnuté, že DHL Parcel Slovensko sú vo vzťahu s klientom  v pozícii prevádzkovateľov osobných údajov.

Prenos osobných údajov medzi spoločnosťou DHL Parcel Slovensko a jej klientmi bude ošetrený ustanovením v novej verzii obchodných podmienok, o ktorých zverejnení Vás budeme informovať. Tým sa zaistí súlad s Nariadením EÚ 2016/679 (GDPR).

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, prosím, neváhajte sa na nás obrátiť a to na osobne.udaje@dhl.com.

S pozdravom,

Tím DHL Parcel Slovensko