CZCHOWS4562

Príplatky - pre biznis zákazníkov

DHL Parcel ponúka zmluvným zákazníkom aj služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene prepravy a sú k dispozícii za príplatok.

Služby za príplatok sú:

 • Palivový príplatok
 • Mýtne
 • Pripoistenie
 • Služba dobierka
 • Platba kartou

Palivový príplatok

Celkové náklady na prepravu sú ovplyvňované zmenami cien palív, čo vedie k nutnosti zavádzať premenlivý palivový príplatok, ktorý môže podľa pohybu cien palív  rásť, klesať alebo je možné ho celkom zrušiť v súlade s vývojom cien pohonných hmôt.

Pre stanovenie výšky palivového príplatku sa určuje cena dieslového paliva na základe ceny za 1000 litrov paliva vrátane cla a daní pre zoskupenie krajín EA - 19, a ktorú zverejňuje Európska komisia pre energetiku a dopravu v buletine Oil Bulletin.

Používa sa systém s dvojmesačné oneskorením. Napríklad palivový príplatok pre mesiac september je stanovený na základe údajov zverejnených posledný týždeň v júli. Vyplýva to z termínov zverejnenie údajov o okamžitých cenách.

Palivový príplatok je:

 • účtovaný ku všetkým balíkom podľa aktuálnej sadzby
 • týka sa plošne všetkých prepravovaných balíkov nezávisle od typu produktu
 • je účtovaný automaticky k prepravnému

Cena nafty k 30.7.2018 je 1.347,23 EUR za 1.000l

Sadzba palivového príplatku pre mesiac september 2018 je 5%.

Vývoj palivového príplatku
Mesiac Priemerná cena nafty za 1.000 l Palivový príplatok
september 2018 € 1.347,23 5 %

 

Ceny nafty (v EUR / 1.000 litrov)
Minimálne Ale menej ako Palivový príplatok
€ 0 € 960 0,00 %
€ 960 € 1.000 0,50 %
€ 1.000 € 1.040 1,00 %
€ 1.040 € 1.080 1,50 %
€ 1.080 € 1.120 2,00 %
€ 1.120 € 1.160 2,50 %
€ 1.160 € 1.200 3,00 %
€ 1.200 € 1.240 3,50 %
€ 1.240 € 1.280 4,00 %
€ 1.280 € 1.320 4,50 %
€ 1.320 € 1.360 5,00 %
€ 1.360 € 1.400 5,50 %
€ 1.400 € 1.440 6,00 %
€ 1.440 € 1.480 6,50 %
€ 1.480 € 1.520 7,00 %
€ 1.520 € 1.560 7,50 %
€ 1.560 € 1.600 8,00%

Uvedené sadzby palivového príplatku sú platné od 1.9.2018

Sazby palivového príplatku platné do 31.8.2018 nájdete tu.

 

Mýtne

 • ku všetkým balíkom je účtovaný príplatok 0,015 EUR za 1 kg váhy prepravovaného balíka
 • príplatok bude účtovaný za súčet váhy všetkých prepravenýchbalíkov. Príplatok sa týka plošne všetkých prepravovaných balíkov nezávisle od typu produktu a je účtovaný automaticky k dopravnému

Poistenie a pripoistenie

 • Poistenie balíkových zásielok do hodnoty 2 500 EUR v cene prepravy a možnosť ďalšieho pripoistenia pre zásielky s vyššou hodnotou
 • Pri vyššej hodnote balíka je možné pripoistenie na základe  písomnej požiadavky príkazcu pred začatím prepravy
 • Hodnota jednej balíkovej zásielky obsahujúcej stravné lístky, nabíjacie kupóny do mobilných telefónov vrátane SIM kariet, diaľničné známky, letenky, darčekové poukazy, cestovné lístky, výherné lósy a telefónne karty, môže byť až do výšky 5 500 EUR. 

  

Cenník pripoistenia
Hodnota balíku v EUR: Poistné v EUR bez DPH: Poistné v EUR s DPH:
do 3 700 EUR € 2 € 2.40
 do 10 000 EUR € 9 € 10.80
 do 20 000 EUR € 18 € 21.60
do 30 000 EUR € 28 € 33.60

 

Služba Dobierka Slovensko

 • Pre produkty DHL Parcel Slovensko 
 • Maximálna hodnota dobierky je 7000 EUR  

 

Cenník dobierky pre prepravu v rámci SK
Hodnota dobierky v EUR do: Dobierkový poplatok v EUR bez DPH: Dobierkový poplatok v EUR s DPH:
€ 40 € 1.2 € 1.44
€ 200 € 2.0 € 2.40
€ 700 € 2.6 € 3.11
€ 1 700 € 3.1 € 3.78
€ 3 500 € 4.4 € 5.33
€ 7 000 € 7.8 € 9.33

DHL Parcel Slovensko si vyhradzuje právo zmeny cien. Ceny budú účtované podľa platných právnych predpisov.

 

Služba Dobierka Česká republika

 • Pre produkt DHL Parcel Connect CZ
 • Maximálna hodnota dobierky je 7000€
 • Možnosť deklarovania v EUR i CZK 

 

Cenník dobierky pre prepravu do Čiech
Hodnota dobierky v EUR do: Dobierkový poplatok v EUR bez DPH: Dobierkový poplatok v EUR s DPH:
€ 40 € 2.0 € 2.40
€ 200 € 2.6 € 3.11
€ 700 € 3.1 € 3.78
€ 1 700 € 4.4 € 5.33
€ 3 500 € 7.8 € 9.33
€ 7 000 € 14.0 € 16.80

DHL Parcel Slovensko si vyhradzuje právo zmeny cien. Ceny budú účtované podľa platných právnych predpisov.

UPOZORNENIE: Pokiaľ chcete deklarovať dobierku v CZK je potrebné mať zriadený účet v ČR v CZK.

Aktuálny kurz ku dnešnému dňu

Pre prepočet dobierky používame kurz ČSOB DEVÍZY/NÁKUP, ktorý je platný ku dňu zvozu zásielky ráno o 8:00hod.

História kurzového lístka 

  

Služba Dobierka Poľsko

 • Pre produkt DHL Parcel Connect Poľsko
 • Maximálna hodnota dobierky je 1500€
 • Deklarovanie dobierky len v PLN 

 

Cenník dobierky pre prepravu do Poľska
Hodnota dobierky v EUR do: Dobierkový poplatok v EUR bez DPH: Dobierkový poplatok v EUR s DPH:
€ 40 € 2.80 € 3.36
€ 200 € 3.60 € 4.32
€ 700 € 4.30 € 5.16
€ 1 500 € 6.10 € 7.32

DHL Parcel Slovensko si vyhradzuje právo zmeny cien.  Ceny budú účtované podľa platných právnych predpisov.

UPOZORNENIE: Pokiaľ chcete deklarovať dobierku v PLN je potrebné mať zriadený účet v Poľsku v PLN.

Platba kartou 

 • Pri úhrade dobierkovej zásielky platobnou kartou je účtovaný poplatok vo výške 1,4 % z celkovej hodnoty dobierky
 • tento poplatok nenahradzuje platbu dobierky, ktorá bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka