CZCHOWS4563

Dokumenty späť

  • využitie pri potrebe odosielateľa nechať si príjemcom  potvrdiť a poslať späť dokumenty, ktoré sa vzťahujú k zásielke (napr. úverová zmluva)
  • možnosť doručenia na Vami vybranú adresu
  • cena kalkulovaná individuálne na základe požiadaviek zákazníka – pre viac informácií kontaktujte svoje regionálne depo

Podmienky prepravy:

  • zásielka musí byť označená špeciálnou etiketou určenou pre Dokumenty späť, tým je zaistené, že doručujúci vodič bude vyžadovať potvrdené dokumenty
  • k zásielke musí byť priložená obálka s etiketou pre doručenie späť (s predpísanou adresou odosielateľa ako príjemcu). V žiadnom prípade nie je možné označiť zásielku inou etiketou
  • obálka musí byť umiestená tak, aby etiketa pre spätné doručenie nebola viditeľná