CZCHOWS4563

DHL Parcel International

Medzinárodná preprava balíkov určená pre firmy a podnikateľov poskytujúca doručenie do štátov Európy a čerpajúca z našich medzinárodných prepravných skúseností

  •  Preprava balíkov do 30 kg v rámci Európy
  •  Doručovanie v cieľovej destinácii miestnymi poskytovateľmi prepravných služieb
  •  Max. rozmery balíka 120cm x 60 cm x 60cm  a zároveň súčet obvodu a dĺžky  balíka môže byť 300 cm
  •  Poistenie zásielky do hodnoty 2 500 EUR v cene prepravného
  •  Zákaznícky softvér na objednanie prepravy, evidenciu zásielok, štatistických výstupov a individuálnych  reportov
  •  Sledovanie pohybu zásielok prostredníctvom systému Tracking and Tracing na www.dhlparcel.sk

 

• Preprava balíkov do 30 kg v rámci Európy
• Max. rozmery balíka š. 0,6 m, v. 0,6 m, d. 1,2 m a zároveň
súčet obvodu a dĺžky balíka nesmie presiahnuť 3 m
• Automatická komunikácia s príjemcom pre balíky v rámci
DHL PARCEL CONNECT (Nemecko, Polsko, Belgicko
a Holandsko)
• Poistenie zásielky do hodnoty 2 500 EUR v cene
prepravného
• Zákaznícky softvér na objednanie prepravy, evidenciu
zásielok, štatistických výstupov a individuálnych reportov
• Sledovanie pohybu zásielok prostredníctvom systému
Tracking and Tracing na www.dhlparcel.sk
Cenník prepravného DHL Parcel International
Váha do: Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3
Cena bez DPH Cena s  DPH Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
1kg € 11.00 € 13.20 € 20.00 € 24.00 € 28.50 € 34.20
3kg € 13.70 € 16.44 € 25.30 € 30.36 € 35.60 € 42.72
5kg € 16.40 € 19.68 € 29.60 € 35.52 € 42.70 € 51.24
10kg € 18.40 € 22.08 € 33.70 € 40.44 € 49.10 € 58.92
15kg € 20.00 € 24.00 € 37.60 € 45.12 € 54.90 € 65.88
20kg € 21.90 € 26.28 € 41.20 € 49.44 € 60.00 € 72.00
25kg € 23.00 € 27.60 € 43.80 € 52.56 € 63.90 € 76.68
30kg € 24.70 € 29.64 € 46.20 € 55.44 € 67.60 € 81.12


Zmena cenníka vyhradená. Ceny budú účtované podľa platných právnych predpisov, bez mýta a bez palivového príplatku. 


Destinácie
Krajina: Zóna Predpokladaný počet dní prepravy
Bulharsko 3 6 - 7
Francúzsko 2 6 - 7
Grécko 3 8 -9
Rumunsko 3 10 - 11
Španielsko 3 7 - 8
Destinácie
Krajina: Zóna Predpokladaný počet dní prepravy
Chorvátsko** 3 5 (6)
Írsko 3 6 - 7
Portugalsko 3 7 - 8
Taliansko 2 5 -6
Veľká Británia 2 5 - 6


 

                                                                                                     

       

Počty dní prepravy sú len orientačné a týkajú sa pracovných dní.  * Prepravu na ostrovy Grécka nie je možné realizovať.  **Doručenie na pevninu 5 dní, na ostrovy 6 dní.